ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

ཐཡེ་ལེནཌ་ནང་བྱུང་བའི་དྲག་ཟིངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


སྔ་ལོ་ཐཡེ་ལེནཌ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་རྣམས་གསོད་རྡུང་བྱ་རྒྱུར་ལེ་ཁག་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཡོད་ཅེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་ ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ནན་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསར་འགོད་གྲཻ་ནི་ཡཱལ་གྱིས་རྒྱལ་ས་བྷེང་ཀོག་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG