ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་༡༡་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དངོས་གཞི་མིན་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཚེ། ཐེ་ཝན་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG