ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་རྒྱ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བར་འཛུལ་བྱེད་པ་ཐེ་ཝན་གྱི་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པ།


ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རྐུ་ཁྱེར་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡོད་པ་ཐེ་ཝན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་དྭོགས་པ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG