ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཐེ་ཝན་གྱིས་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡ་ནས་ཨ་རག་རཱམ་ནང་འདྲེན།


༄༅།། ཉེ་ཆར་ཡུ་རུབ་རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོ་ལས་བཀག་སྡོམ། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རར་མ་རྩ་བཙུགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡར་ཚོང་འབྲེལ་གཅོད་དགོས་ཞེས་ཉེས་ཆད་བཅད། ཐེ་ཝན་གྱིས་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡ་ནས་ཨ་རག་རཱམ་ནང་འདྲེན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡའི་གཞུང་གིས་རང་གི་རྒྱལ་སར་ཐེ་ཝན་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཞིག་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ཐད་གཏོང་།

ཀུན་གླེང་། ༢༠༢༤ ལོའི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༩
please wait

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live
XS
SM
MD
LG