ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སིའི་བོད་མི་ཚོས་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།


ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཉིན་བཞིའི་རིང་ལ་ཞི་བའི་གོམས་བགྲོད་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་བ་དང་སྦྲགས་ སུད་སིར་གནས་སྡོད་ཡུལ་མི་ཚོས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་ཞུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG