ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཧྲང་ཧེར་ནད་དུག་གིས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཉུང་དོན་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་ནས་མི་ལ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད་ཅེས་དོགས་སློང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ནས་མི་ལ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གྲངས་ཀ་རྩིས་སྟངས་དང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་གྲངས་ཀ་རྩིས་སྟངས་གཉིས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG