ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༣

ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁག་ལ་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་འདིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་འདང་ངེས་མེད་པ་དང་སྨན་ཁབ་བགོ་འགྲེམ་ཆ་མཉམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླིང་གི་དབུལ་ཕོངས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་འགོག་ཁབ་གཏན་ནས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་དགོས་མཁོ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དབུས་གཞུང་གིས་སྨན་ཁབ་བགྲོ་འགྲེམ་བྱས་པ་རྣམས་ལེན་གྱི་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG