ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་ཤེ་རི་ལང་གར་སྐྱོན་རྗོད་བྱས་ཡོད་པ།


ཤེ་རི་ལང་གའི་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲིད་དབང་ཆ་མུ་མཐུད་དམ་པོར་འཛིན་རྒྱུར་ཡུལ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྲིད་གཞུང་ལ་སྐྱོན་རྗོད་བྱེད་མཁན་གསར་འགོད་པ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མི་སྣ་སོགས་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་སྐྱོན་རྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨན་ཇ་ན་སྤར་ཤེ་རི་ཅ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG