ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་ནག་གི་འཕུར་མདེལ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པར་ཨ་རིའི་མཚོན་ཆ་ཡར་རྒྱས།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ཡོངས་ཁྱབ་རིམས་ནད་ཐོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་པའི་སྐབས་འདིར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཡག་ཉེས་ལའང་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མེད་པར་གཏོང་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་མཚོན་ཆ་གསར་པ་དང་དམག་དོན་འཐབ་ཇུས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཤིང་། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ལ་ཡུན་རིན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཡོད་པ་དེར་ འགྱུར་བ་འགྲོ་མཚམས་སུ་སླེབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་ནམ་ མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG