ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་སླར་གསོ་བྱེད་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་སླར་གསོ་བྱ་ཐབས་དེ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་ཆེས་དེང་རབས་གྱི་འཕྲུལ་ལས་རིག་རྩལ་ཕྱིར་ཚོང་གི་ཐོག་དམ་དྲག་བྱས་པ་དེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG