ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཨ་རིར་སློབ་སྦྱོང་དུ་ཡོང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་ལྷོད་ཡངས་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ཨ་རི་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་ལོ་མཇུག་གུང་གསེང་གི་སྐབས་སུ་ཕ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG