ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

རྒྱ་ནག་ཏུ་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བའི་ངོ་རྒོལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཝུའུ་ཧན་དང་ད་ལའེ་སོཊ་སུ་རྒན་རྒོན་ཚོས་གཞུང་གིས་ཁོ་ཚོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སླར་གསོ་བྱ་དགོས་ཞེས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། གནས་འགའ་ཤས་སུ་རྒན་རྒོན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ས་གནས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལཊ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ།

XS
SM
MD
LG