ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༢

སྲིད་སྐྱོང་གིས་རྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་གལ་གསུང་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཚེས་༥ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལྟར།གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་དུ་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་གནང་པའི་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ལས་རིམ་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་གལ་དུ་གསུང་སོང་།

XS
SM
MD
LG