ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༠་ལོར་བོད་ནང་གི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་ཐེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་ཐེངས་༣༡་པ་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། སྙན་ཐོ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་༡༠༠་ལྷག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG