ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་རིས་སྐྱོན་བརྗོད།


དམར་ཤོག་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འབར་རྫས་ཤིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་ དེ་ལ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨ་མི་རི་ཀས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་ བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་བྱ་ཐབས་ནན་པོ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་གྲོས་བསྡུར་ཡང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG