ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༣/༢༥

སཱི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་འདུ་དང་ལག་བསྟར་གནས་བབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་འཚོགས་པའི་སཱི་ཤེས་ཡོན་ནམ། སྤྱི་ཚོགས་དང་། སེམས་མྱོང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་བགྲོ་གླེང་ཇི་བྱུང་དང་། ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཙམ་གྱི་ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་མིན། མ་འོངས་མུ་མཐུད་གོང་སྤེལ་གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG