ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ལམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ཞིག


བོད་རང་དབང་གི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་བོད་མི་རྣམས་ལ་ འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་སྡུག་ཁག་གི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་དབང་ལས་ འགུལ་ཚོགས་པས། ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བརྙན་དཔར་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསར་པ་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་དབང་ལས་ འགུལ་ཚོགས་པས་འདི་གར་བཏང་འབྱོར་བྱུང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱང་ ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG