ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ཀྱི་བོད་དོན་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ།


༄༅།། ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོར་གནས་འཁོད་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ཀྱིས་འདས་པའི་གཟའ་འཁོར་གསུམ་ཡས་མས་ཤིག་གི་རིང་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོ་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝ་གྲོང་ཁྱེར་བར་དུ་བོད་དོན་ཞི་བའི་གྲོམ་བགྲོད་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝ་ནས་སླར་ཡང་ཊོ་རོན་ཊོ་གྲོང་ཁྱེར་བར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༠་ཉིན་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG