ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

སི་རི་ཡའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིས་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུར་ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ངོ་རྒོལ།


སི་རི་ཡའི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིས་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཏེ་ སྲིད་གཞུང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རིམ་གང་འདྲ་ཅིག་ལའང་ རྒྱ་ནག་དང་ར་ཤི་ཡས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་པེ་ཅིང་གི་ནང་ར་ཤི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་པུ་ཀྲིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་བསྐྱར་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG