ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་པ་རྒྱ་ནག་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྐྱེན་གྱི་དཀྲོག་གཏམ་ཐོན་ཡོད་པ།


Neil Heywood at a gallery in Beijing in April 2011.
Neil Heywood at a gallery in Beijing in April 2011.

རྒྱ་ནག་ནང་ངེས་བརྟན་མེད་པའི་དཀྲོག་གཏམ་ཁག་ལ་་གཞིགས་ན་ དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་པ་ནིལ་ཧེ་ཝུགྲ་ལ་དུག་རྫས་སྐྱུར་ཚ་སྔོན་པོ་སྤྲད་དེ་བསད་ཡོད་ལུགས་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG