ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

འཛམ་གླིང་གང་སར་པེ་ཅིང་ལ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུ་དེར་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་གྱི་ཉིན་མོར་བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་བ། ལྷོ་སོག་པོ་དང་ཧོང་ཀོང་བ། ཐེ་ཝན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་བཅས་ཀྱིས་༢༠༢༢་ལོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་རྒྱ་ནག་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG