ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཏོག་ནད་ཕོག་སྟེ་ཟུར་བཀག་དང་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ཉམས་མྱོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་གསར་འགོད་པ་སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་ཉེ་ཆར་ཏོག་ནད་འགོས་ནས་བདུན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཟུར་བཀག་བདག་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་གར་དུ་ཏོག་ནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེའི་སྐབས་འདིར་གཞན་དག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཆེད་ཁོང་གིས་ཉམས་མྱོང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG