ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་འཛིན་སྐྱོང་གི་བོད་དོན་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་༢༠༠༢་ལོར་བོད་དོན་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞི་བཟུང་ལྟར་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་པོ་དེ་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་བ་དེའི་ནང་དོན་དང་ཨ་རིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG