ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༡༢

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲགས་ཅན་མེས་པོ་ཞིག


སྐབས་རེར་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་འདིར་གཞན་ཕན་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བཞག་པའི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་རེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲགས་ཅན་མེས་པོ་དམ་པ་བྷན་ཇཱ་མཱིན་ཧྥ་རན་ཀེ་ལིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་མེས་པོ་གོང་མ་དག་གི་གྲས་ཀྱི་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་པ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG