ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

གཞུང་ཞབས་དམ་པ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།


༄༅།། ཉེ་ཆར་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྒྱན་མཚན་ཆོས་ལྡན་དགུང་གྲངས་༡༠༣་གྱི་ཐོག་ཏུ་༢༠༢༢་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༢་ཉིན་ཨ་རིར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩་ལོའི་གོང་དུ་བོད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་དང་དེའི་རྗེས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ ལྷག་གི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ཐད། དམ་པ་དེའི་བུ་ཚེ་རྣམ་ལགས་སུ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG