ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

པ་ལི་སི་ཐན་ཆེད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་གྱིས་༢༠༢༤ ལོའི་འོས་བསྡུར་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་ཕྲུག་ངོ་རྒོལ་བའི་སྡོད་སྒར་བཤིགས་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་དག་མུ་མཐུད་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། སྲིད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པས་བརྗོད་དོན་བྱས་ན་གལ་སྲིད་སློབ་ཕྲུག་གི་ངོ་རྒོལ་དེ་དག་མུ་མཐུད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ ༢༠༢༤ལོའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་སྲིད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG