ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ།


རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཇེ་བྷི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པས་བོད་དང་རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG