ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱི་ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས།


ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་གསར་ཤོག་ཆེ་ཤོས་ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་འགྲེམ་སྤེལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་དེའི་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀའི་འཐུས་མི་ཚོས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG