ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༢

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་༢༠༢༡ ལོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ཚེས་༡།༡༣ ཉིན་འཛམ་གླིང་སྙན་ཐོ་༢༠༢༢ ཞུ་བ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་པ་ལ་དམངས་གཙོར་ཕྱོགས་པའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་བཀོད་འདུག འོ་ན་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ག་རེ་འཁོད་ཡོད་དམ།

XS
SM
MD
LG