ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་འཇིགས་སྐུལ་ཚོགས་པ་༡༢་གཞིས་ཚུགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་ཚོགས་པ་༡༢་གཞིས་ཚུགས་འདུག་ཅེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG