ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱིས་བོད་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར།


༄༅།། པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་བློན་ཨིམ་རན་ཁན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་དང་ཧོང་ཀོང་། དེ་བཞིན་བོད་བཅས་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཤིང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཞིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་དང་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG