ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཡུར་ཁུར་བ་གྲགས་ཅན་ཞིག་འཛིན་བཟུང་།


ཡུར་ཁུར་མི་རིགས་ཐོག་འཛིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཕོད་མཁན་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཨེ་ཧམ་ཐུའུ་ཏི་ཞུ་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ཁོང་ནི་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG