ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

ཀིར་ཁི་སི་ཐན་གྱི་བདེ་འཇགས།


ཀིར་ཁི་སི་ཐན་གྱི་བདེ་འཇགས།
ཀིར་ཁི་སི་ཐན་གྱི་བདེ་འཇགས།

ཡོ་རོབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་མཉམ་ལས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱ་ཁབ་ཁག་གི་འཐུས་མི་ཚོས་དབུས་ཨེ་ཞི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིར་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཞི་བདེ་བརྟན་བརླིང་ཡོང་བར་ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏོང་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG