ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་སྙན་ཐོ་འབུལ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༤ ལས་བྱུང་མེད་པ།


ཨི་ཇེབ་ཏུ་ཚོགས་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༢༧ ནམ་ཀོབ་༢༧ (COP27) ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ་ལྔ་ཕེབས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བློ་བཟང་དབྱངས་མཚོ་ལགས་སུ་འདི་ཚེས་ ༧ ཉིན་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་སྐོར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱིས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG