ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་འཚམས་འདྲི།


ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་གཏན་ཁེལ་བྱུང་ནས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ལའང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG