ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཨ་རིར་དམག་འཐབ་བྱ་རྒྱུར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མི་འབུམ་བརྒྱད་ཀྱིས་དྭང་བླངས་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་གླིང་ཆེན་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཧ་ཅང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་བརྗོད་པར། ཨ་མི་རི་ཀར་འཐབ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡུལ་དེའི་ན་གཞོན་འབུམ་བརྒྱད་ཀྱིས་དྭང་བླངས་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་ལུགས་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG