ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་སའི་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་ཉམས་གསོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་འདིའི་ཕྱི་ཟླ་༤་པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ཚོ་༣༨༦༨་བཏང་སྟེ་ལྷ་སའི་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་རྒྱ་ཕིབས་དང་ཐོག་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ལྷ་སའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་སྔ་མོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལ་གཏོར་བཤིག་འཕོག་སྲིད་པའི་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG