ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

ཉི་ཧོང་ལ་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཐོབ་པར་རྒྱ་ནག་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་མེད།


ཉི་ཧོང་ལ་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཐོབ་པར་རྒྱ་ནག་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་མེད།
ཉི་ཧོང་ལ་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཐོབ་པར་རྒྱ་ནག་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་མེད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་དགའ་དེ་ཉི་ཧོང་ལ་ཐོབ་པར་ཉི་ཧོང་གིས་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོས་འཚམས་འདྲི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་ཡོད་ནའང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲི་གང་ཡང་ཞུས་མེད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་བྱེ་གཞོང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་། །སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG