ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རའོ་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རའོ་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རའོ་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།

Nirupama Rao to visit Nepal from Jan 18

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་ནི་རུ་པ་མ་རའོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་གྱི་ནང་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་ཆེད་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG