ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

ངག་དབང་སྒྲོལ་དཀར།  ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྩེ་ཕུད་ཁོངས་སུ་ཐེངས་གཉིས་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མེ་ནི་སོ་ཊར་གནས་འཁོད་ཕྱི་མི་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ངག་དབང་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ དང་༢༠༢༢ ལོར་བསྟུད་མར་ཨ་རིའི་ན་གཞོན་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྩེ་ཕུད་ཁོངས་སུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ས་གནས་བོད་མིའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པ་རེད།


XS
SM
MD
LG