ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི་དང་ཧོང་ཀོང་གི་རྩིས་སྤྲོད་གྲོས་མཐུན་ཕྱིར་བསྡུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ཀྱིས་རྩིས་སྤྲོད་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་པ་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གཞུང་ལ་དབྱིན་ཇི་དང་ཁེ་ན་ཌ། དེ་བཞིན་ཨོ་གླིང་བཅས་ལའང་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG