ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བའི་བརྙན་དཔར་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་བོད་མི་ན་གཞོན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་ནེས་བརྡུང་བཏང་བའི་བརྙན་དཔར་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG