ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་གར་ནས་ཏོག་ནད་འཕྱུར་བའི་དཀའ་ངལ།


༄༅། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བལ་ཡུལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ལ་གཞིགས་ན། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བ་དེ་ད་ཆ་བལ་ཡུལ་ནང་འཕྱུར་ཏེ་ཉིན་ལྟར་ནད་དུག་འགོས་མཁན་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ནས་སྨན་ཁང་ཚོར་ནད་པའི་ཉལ་ཁྲི་མེད་པ་དང་། འགོག་སྨན་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེར་སོང་འདུག་ཅིང་། གནས་སྟངས་དེར་བལ་ཡུལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་མ་ལག་གིས་འགོག་ཐབས་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་་དཀའ་བར་གྱུར་འདུག་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG