ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

བལ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་སའི་མི་༨༤༡༤་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲས་སུ་མི་༣༡་ལ་ཏོག་དབྱིབས་དུག་འགོས་ཡོད་པའི་ནད་རྟགས་ཐོན། ནད་རྟགས་ཐོན་པ་དེ་དག་གི་གྲས་ཀྱི་མི་༤་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་མི་༢༧་ལ་སྔར་བཞིན་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གསུམ་ལ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ཚེས་༣༡་ཉིན་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་མཇུག་སྒྲིལ་

XS
SM
MD
LG