ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཡིག་ལིས་ཡཱ་ནེལ་བོ་ནཱ་ཡིས་ནེལ་བོ་ནཱས་ཨུ་རུ་སུའི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡིག་ལིས་ཡཱ་ནེལ་བོ་ནཱ་ཡིས་མོའི་བཟའ་ཟླ་ནེལ་བོ་ནཱས་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུའུ་ཁྲིན་གྱིས་བསད་པ་རེད་ལ། །མོས་མུ་མཐུད་ནས་ནེལ་བོ་ནཱས་ཡིས་ཨུ་རུ་སུའི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་དོན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཡིན་ཅེས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG