ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

ཧ་རི་སིས ASEAN ཚོགས་ཆེན་སྟེང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མེ་རི་ཁའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ལྕམ་ཀ་མ་ལ་ཧ་རི་སི་མཆོག་ཨི་རྡུལ་ནི་ཞི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཇཱ་ཁ་ཊ་ལ་སྐོང་འཚོགས་བྱས་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ལ་འབར་མའི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་ཡོད་པའི་ཞབས་བཀྱག་སྟོང་པ་ཞིག་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཚེ་རིང་དབང་མོས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG