ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

འབར་མའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྐད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འབར་མའི་གཞུང་འཛིན་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེ་མོའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་ཚོགས་པ་དེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་ཅིག་འོས་འདེམས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG