ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༡

ཨང་སང་སུ་ཅི་ལ་བཅད་ཁྲ་གཏོང་རྒྱུ་ཕྱི་བཤོལ།


༄༅།། འབར་མའི་རྒྱལ་ས་རན་གྷུན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་དམངས་གཙོ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཨང་སང་སུ་ཅིར་བཅད་ཁྲ་གཏོང་རྒྱུ་ཕྱི་བཤོལ་བྱས་འདུག་ཅིང་། བཅད་ཁྲ་དེ་ཁ་སྔོན་དྲག་པོའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཨང་སང་སུ་ཅི་སྲིད་སྟེགས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་གཞུག་ཏུ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ་ཐེངས་དང་པོ་དེར་གྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་ལ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ནག་ཉེས་སྣ་མང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG