ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ལེགས་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


༄༅། ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཟུར་པ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རང་གི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལ་དམ་བཅའ་དང་དམངས་གཙོ་གོང་འཕེལ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ལ་ལེགས་བཅོས་གཏོང་དགོས། གལ་ཏེ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ལེགས་བཅོས་མ་བྱུང་ན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་ལོགས་སུ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG