ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

གནད་དོན་མང་པོའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པར་བསྐྱོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱོན་ནས་མི་སེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆུ་ལོག་དང་རེག་དུག་གི་གོས་ནད་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་མང་དག་གི་ཐད་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པར་སྐྱོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG